Belangrijke stap voor nieuwbouw Koningin Julianaschool Wilnis 

Wilnis – Met het tekenen van een intentieovereenkomst hebben het bestuur van de Koningin Julianaschool in Wilnis en de gemeente vorige week een belangrijke stap gezet voor de bouw van een nieuwe school. In de overeenkomst staat hoe gemeente en bestuur zo snel mogelijk tot een nieuw gebouw willen komen en wat de uitgangspunten daarvoor zijn. Gezamenlijk gaan ze de mogelijkheid onderzoeken van een toekomstbestendig gebouw waarin meerdere functies worden gecombineerd. Naar verwachting is dit onderzoek begin zomer afgerond.  

Het huidige gebouw van de Koningin Julianaschool in Wilnis is één van de oudste schoolgebouwen in de gemeente en als een van de eerste toe aan vervangende nieuwbouw. De gemeenteraad heeft hiervoor vorig jaar het Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen vastgesteld. Daarin staat welke scholen de komende jaren aan nieuwbouw toe zijn en wordt het nodige budget hiervoor gereserveerd. 

Nieuwbouw bij De Willisstee
De beoogde locatie voor het nieuwe schoolgebouw met kinderopvang (Kindcentrum) is bij dorpshuis De Willisstee. Gekeken wordt of de nieuwbouw van de school kan worden gecombineerd met (gedeeltelijke) nieuwbouw van De Willisstee. Het dorpshuis is verouderd en er is behoefte aan nieuw, kleiner, efficiënter en toekomstgericht dorpshuis.

Nieuwbouw noodzakelijk
Wethouder Cees van Uden (verantwoordelijk voor schoolgebouwen): “Vervanging van de bestaande school is echt dringend noodzakelijk zodat de kinderen weer in een modern en duurzaam gebouw goed onderwijs kunnen genieten. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om kinderopvang in het gebouw onder te brengen. Het bij elkaar brengen van onderwijs en opvang geeft de mogelijkheid het onderwijs aan kinderen verder te verbeteren. Voor de zomer zal de gemeente inwoners uitgebreid informeren over de ontwikkelingen.’’

Foto: Wethouder Cees van Uden (links) en directeur-bestuurder Rijk van Ommeren van het schoolbestuur van Fides. ,,Nieuwbouw bij het Speelwoud is wat ons betreft een uitstekende plek.’’