Belangrijke stap voor bouw van kindcentrum Avonturijn

Mijdrecht – Samen met de schoolbesturen AURO en KPO heeft gemeente De Ronde Venen woensdag 21 juni een belangrijke stap gezet voor de bouw van het kindcentrum Avonturijn aan Eendracht in Mijdrecht. Het kindcentrum wordt het nieuwe onderkomen van de basisscholen De Eendracht en Hofland. Ook krijgt kinderopvang en buitenschoolse opvang een plek in het nieuwe gebouw. De basisscholen aan Eendracht zijn 50 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Het gebouw is verouderd, vertoont gebreken en voldoet niet meer aan de eisen die aan een schoolgebouw worden gesteld. Dat bleek dinsdagavond 20 juni opnieuw toen een deel van basisschool Eendracht blank kwam te staan na een hevige regenbui. De gemeenteraad heeft al eerder een budget ter beschikking gesteld om het gebouw te vervangen voor nieuwbouw.De schoolbesturen AURO voor openbaar primair onderwijs en de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius werken al een aantal jaren samen met de gemeente aan een plan voor een nieuw gebouw voor onderwijs en opvang.

Overeenkomst getekend
De 2 schoolbesturen vormen samen de zogenaamde ‘bouwheer’. Woensdag 21 juni tekenden de partijen een overeenkomst om het werk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het proces voor de bouw wordt begeleid door Sjaak Beentjes van Buro B+, er is inmiddels een bouwer gevonden die het nieuwe gebouw wil realiseren. De gemeente heeft inmiddels ook een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen is door een aantal omwonenden bezwaar ingediend. Als de bezwaren niet tot vertraging leiden is de verwachting dat het nieuwe gebouw eind 2024 gereed is. Aansluitend verhuizen de scholen naar het nieuwe onderkomen. Een deel van het nieuwe gebouw gaat Kind en Co Ludens gebruiken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De organisatie gaat samen met de schoolbesturen samenwerken om gezamenlijk het Kindcentrum Avonturijn te vormen en opvang, opvoeding, onderwijs en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak te brengen.

Met de ondertekening werd woensdag een belangrijke stap gezet voor nieuwbouw van basisscholen Hofland en Eendracht. Van links naar rechts: wethouder Cees van Uden, Christian van den Brink van AURO, Marla Van Berge Henegouwen van KPO Sint Antonius en procesbegeleider Sjaak Beentjes