Begroting 2016 gemeente De Ronde Venen sluitend

Voorstel college: OZB omhoog, afvalheffing naar beneden

De Ronde Venen – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ronde Venen presenteert voor 2016 een sluitende begroting. Waar eerder een fors tekort werd voorzien is nu sprake van een overschot in 2016. Dit is bereikt zonder een aanvullend beroep op de algemene reserve van de gemeente. Het college stelt onder meer voor te besparen op de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke dienstverlening op een paar punten te beperken. De lasten voor de inwoners zullen in beperkte mate stijgen. Dit is toe te schrijven aan de extra kosten voor het sociaal domein. Het college wil hiermee de financiële positie van de gemeente versterken om nu en in de toekomst de dienstverlening en voorzieningen voor de inwoners te kunnen blijven waarborgen. Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting. Meer over de begroting: woensdag 23 september in de Nieuwe Meerbode