Baambrugse Zuwe dicht: Bewoners weer niet geïnformeerd

Vinkeveen – Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. De Baambrugse Zuwe wordt om de haverklap gesloten voor het doorgaande verkeer, zoals vorige week op borden vooraan en halverwege de Zuwe te lezen viel. Deze keer zou de afsluiting van de openbare weg duren van 15 t/m 18 augustus. De redactie kreeg opneuw foto’s en ook boze mails toegestuurd. Deze mails kwamen vooral van bewoners van de Zuwe zelf. “Er wordt niet gecommuniceerd” en “Wij als bewoners worden niet geïnformeerd” waren de belangrijkste, verwijtende reacties. 

Niet de eerste keer
De Baambrugse Zuwe wordt de laatste tijd herhaaldelijk opeens gesloten, door mankementen aan de waterleiding en storingen van het elketriciteitsnet. Eén van de raadsleden heeft in juni al vragen gesteld over de situatie. Uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders bleek dat de problemen niet op korte termijn zouden worden opgelost. Bovendien werd vanuit het college van B & W de toezegging gedaan dat de bewoners van de Baambrugse Zuwe direct zouden worden geïnformeerd over de stand van zaken. Maar zoals een aantal mailers het formuleerde: “Vanuit de gemeente is het oorverdovend stil gebleven.”

Nog veel onduidelijk
In de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat er nog veel moet worden uitgezocht en dat de bewoners eind dit jaar uitgebreid zullen worden geïnformeerd hoe en wanneer de problematiek met water en elektra srtuctureel zullen worden opgelost. Overigens was de gemeente volgens de beantwoording van mening dat de communicatie breed is gedeeld. Bovendien stond er vermeld: “Verbeteren van communicatie is een speerpunt van de gehele organisatie. Binnen de teams Beheer Openbare Ruimte en Verkeer wordt vanaf 1 augustus a.s. een vaste medewerker communicatie aangesteld. Hiermee ver-wachten wij de communicatie van onderhoudswerkzaamheden, calamiteiten en incidenten nog verder te verbeteren.” 

Communiceer echt en goed!
In de mails werd duidelijk dat bewoners echt wel begrijpen dat de Baambrugse Zuwe een weg met problemen is. Maar wat de schrijvers niet begrijpen is dat de gemeente, de nutsbedrijven en mogelijk ook aannemers niet eens de moeite nemen om onderhoudswerkzaamheden aan te kondigen of bij calamiteiten en bijzonderheden snel een briefje in de brievenbus te doen. De gemeente is niet voor niets weg-beheerder. Eén van de mailers: “De grootste partij gebruikte voor de verkiezingen altijd de slogan “U mag het zeggen”. Ik ben benieuwd wanneer het vervolg van die oude slogan bekend wordt gemaakt. Dat zal dan wel zijn: “Maar misschien luisteren wij niet!”