Alternatieve bazaar levert ruim 8.000,- op!

Aalsmeer – De jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kon dit jaar niet doorgaan vanwege bekende redenen: corona! Daardoor is afgelopen zaterdag 14 november, dé dag dat de bazaar zou zijn, de kerk akelig leeg gebleven. Maar om toch een aantal goede doelen financieel te steunen is gezocht naar alternatieven. Er werd op verschillende manieren geld ingezameld voor twee scholen in Afrika.

Gelukkig kon daardoor toch afgelopen zaterdag nog ruim aandacht geschonken worden aan de alternatieve bazaar. Via een livestream kon de afsluiting van deze actie gevolgd worden. Hierbij werden ook meerdere leuke en mooie prijzen verloot onder diegenen die geld hebben gedoneerd. En de uitslag van de zeer succesvolle Bazaar Pubquiz werd bekend gemaakt. Alle prijswinnaars hebben ondertussen persoonlijk bericht ontvangen. En om het gevoel van de bazaar nog meer te krijgen, kon ook de documentaire van de bazaar van 2004 het hele weekend via YouTube bekeken worden. Van die mogelijkheid is door velen gebruik gemaakt.

Scholen in Afrika

Het was vanzelfsprekend onbekend wat er met zo’n alternatieve bazaar bereikt zou worden. Maar het resultaat van deze actie is boven alle verwachting. Uiteindelijk valt er een bedrag van ruim 8.000 euro te verdelen. En omdat het zo’n hoog bedrag is geworden, is, besloten is om, naast de twee scholen in Afrika, ook nog twee andere goede doelen financieel te ondersteunen. 

Voedselbank Aalsmeer

Door corona komt momenteel veel in het nieuws dat de Voedselbanken extra tekorten hebben. Daarom heeft de Doopsgezinde Gemeente besloten om ook een belangrijk deel van de opbrengst over te maken aan de Voedselbank in Aalsmeer. Daarnaast was er ruimte om het al zeer veel jaren gesteunde doel van het Adoptieplan van Doopsgezind WereldWerk en MCC ook dit jaar hun vaste bedrag te schenken.

Al met al kijkt de bazaarcommissie met grote tevredenheid terug op deze actie. Al is het ook zeker zo dat iedereen hoopt dat de bazaar volgend jaar weer gewoon in de vertrouwde vorm zal kunnen doorgaan. In 2021 is de bazaar op zaterdag 13 november. En het is zeker aan te raden om deze datum in de agenda vast te leggen.