Afsluiting wegen voor nieuwe waterleiding

Aalsmeer – Een aantal drinkwatertransportleidingen zijn verouderd. Om schade door lekkages te voorkomen voert PWN op maandag 8 en dinsdag 9 februari werkzaamheden uit aan deze leidingen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Boeing-avenue Schiphol-Rijk en de Legmeerdijk in Aalsmeer.

Twee fases

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. Fase 1 is vanaf de Boeingavenue tot aan het Bielzenpad in Aalsmeer. Het tweede stuk van deze boring gaat dwars door Aalsmeer van het Bielzenpad tot aan de Zwarteweg. De leidingen zijn al aan elkaar gelast tussen de Zwarteweg en de Legmeerdijk en liggen klaar om getransporteerd te worden.

Omleidingen en afsluitingen

De buis wordt via het Spoorlijnpad getransporteerd richting de boorlocatie. Om dit te realiseren worden de kruisingen Zwarteweg en Ophelialaan gedurende korte periode afgesloten voor het verkeer. 

Tijdens de afsluiting wordt het verkeer zoveel mogelijk binnen de bestaande omleidingsroutes, die nu al gelden voor de Burgemeester Kasteleinweg, omgeleid. Voor de nood- en hulpdiensten worden voorzieningen getroffen zodat zij in geval van nood er door kunnen. Ook zijn er verkeersregelaars bij de werkzaamheden betrokken.

Planning en afsluitingen

De planning van de afsluitingen is als volgt:

* Ophelialaan – Spoorlijnpad (afsluiting): Maandag 8 februari van 19.00 uur tot en met dinsdag 9 februari 19.00 uur. ‘Achter de Wilgen’ is bereikbaar via rijplaten.

* Zwarteweg – Spoorlijnpad (afsluiting): Maandag 8 februari van 19.00 uur tot en met dinsdag 9 februari 05.00 uur. Om 05.00 uur is de Zwarteweg weer volledig open voor verkeer.

* De Jac. P Thijsselaan is volledig dicht tot en met half maart vanwege rioolwerkzaamheden, maar wordt 8 en 9 februari beschikbaar gemaakt voor nood- en hulpdiensten. Overig verkeer kan tot 12 maart géén gebruik maken van de Thijsselaan.

Vragen?

Meer informatie is te vinden op de website www.pwn.nl/geplandwerk. Voor vragen over deze geplande werkzaamheden kan contact opgenomen worden met www.pwn.nl/contact