Afscheid voorzitter Gerard Nijland bij OSA

Aalsmeer – Op 20 november kwam het bestuur van Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer bijeen om de lopende zaken te bespreken. Na afloop van de vergadering is afscheid genomen van voorzitter Gerard Nijland. Meer dan 25 jaar heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor OSA. Daarnaast was hij vanaf 2008 actief als voorzitter. Met veel enthousiasme heeft hij deze taak 15 jaar vervuld.

Veel aanvragen voor subsidie voor projecten zijn door hem beoordeeld samen met de overige bestuursleden. De aanvragen waren heel gevarieerd en voor projecten in diverse landen en bedoeld voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika en Europese landen die niet aangesloten zijn bij de Europese Unie.

Gerard Nijland heeft veel  bestuursleden zien komen en gaan tijdens zijn bestuursjaren en nu draagt hij dus zelf het stokje over. Voor zijn jarenlange inzet is Nijland bedankt met een cadeau en een mooi boeket bloemen. Meer weten over Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer?  Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl