Afscheid Berber, Julius nu officieel nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Tijdens de laatste kinderraad van de jaargang 2019-2020 is officieel afscheid genomen van Berber Veldkamp als kinderburgemeester. Aan het eind van de raadsvergadering hing ze de keten om de hals van haar opvolger Julius van Wilgenburgh. Wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout sprak de vertrekkende en nieuwe kinderburgemeester toe, had een afscheidscadeau voor Berber en een boeket bloemen voor beiden. De leden van de kinderraad kregen een fraaie oorkonde, ondertekend door de wethouder en de burgemeester, als dank voor hun inspanningen. 

Voor zowel de kinderburgemeester als de leden van de kinderraad was het een vreemd jaar in verband met de maatregelen  rond het coronavirus. In de vergadering van de kinderraad werd uitgebreid over de maatregelen en de gevolgen ervan gepraat. Sommige kinderraadsleden vonden het best fijn dat de scholen later begonnen, maar uiteindelijk kwam de raad tot de conclusie dat langere schooltijden beter zijn om alle lesstof goed te kunnen begrijpen. 

Boodschap aan Mark

In de laatste persconferentie van het kabinet vroeg de minister-president aan de kinderen van Nederland om met ideeën en gedachten over het coronavirus te komen. Aanleiding voor de kinderraad van Aalsmeer om daarover van gedachten te wisselen. De precieze boodschap aan Mark Rutte wordt nog opgesteld maar de kinderraad stelt in elk geval vast dat minder auto’s en minder vliegtuigen het milieu nu vervuilen  en dat dit wat hen betreft ook na de coronacrisis zoveel mogelijk zo moet blijven. Ook het tegengaan van eenzaamheid, onder met name ouderen, moet een aandachtspunt blijven als het aan de Aalsmeerse kinderraad ligt. 

In het midden de kinderburgemeesters Julius (nieuw) en Berber (afscheid) met links en rechts een deel van de leden van de kinderraad.

Verfrissende ideeën

Wethouder Bart Kabout sprak lovende woorden over alle in de raadszaal aanwezige kinderen. Hij bedankte Berber voor haar inzet voor natuur en milieu en roemde haar rol bij de bijzondere dodenherdenking van dit jaar. In Julius ziet de wethouder een prima opvolger. Hij vindt dat Julius vernieuwende ideeën heeft over de manieren waarop je kinderen met elkaar kunt verbinden. En voor de kinderraadsleden geldt wat de wethouder betreft dat ze, met het tonen van hun betrokkenheid bij de gemeente waarin ze wonen, laten zien dat het met hen in de toekomst wel goed komt. Bovendien zijn de verfrissende ideeën van de kinderen voor de bestuurders meer dan welkom. 

Nieuwe kinderraad

Een aantal zaken dat in deze kinderraad is besproken maar nog niet is uitgevoerd, zoals de sponsorsportdag voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten, wordt nog meegenomen naar volgend schooljaar en de kinderen die nu naar de middelbare school gaan zullen daarbij nog worden betrokken. De laatste kinderraad van dit schooljaar werd afgesloten door een klap met de voorzittershamer door de nieuwe kinderburgemeester Julius.

Kinderen uit groep 7 en 8 van volgend schooljaar (groep 6 en 7 van huidig schooljaar) kunnen zitting nemen in de nieuwe kinderraad die vanaf september 2020 weer gaat vergaderen. Er volgt zo snel mogelijk meer nieuws over de manier van aanmelden maar  als kinderen zich nu wenden tot de kinderraadsleden die bij hen op school zitten, weten die de weg naar de gemeente inmiddels wel te vinden.