Advocaatjes in de dop bij Kids College Wilnis

Wilnis – Groep 7 en 8 van Kids College hebben meegedaan aan het project ‘Advocaat voor de klas’. Met dit project laat de Nederlandse Orde van Advocaten leerlingen van de basisschool kennismaken met het recht en de rol van de advocaat.

Het project begon met een interactieve workshop, gegeven door Lars Hogendoorn (docent van de JuniorJurist Academie). Tijdens de workshop leerden groep 7 en 8 onder andere waarom er regels en wetten zijn en wat een advocaat en rechter doen. Met een quiz werd de mening van leerlingen gevraagd over allerlei situaties (zoals digitaal stemmen en wanneer je iemand mag slaan bij zelfverdediging). Na de workshop gingen de leerlingen een aantal weken zelf aan de slag met het tijdschrift Recht & Wet, vol informatie over de Grondwet, privaat- en publiek recht, de rechterlijke macht en de advocatuur.

Rechtbank
Het afsluitende hoogtepunt volgde na vier weken: een oefenrechtbank. Er werden twee rechtszaken gevoerd. De leerlingen mochten allemaal een rol kiezen: rechter, advocaat, officier van justitie of verdachte. De leerlingen hadden zich voor de rechtszaken goed voorbereid en argumenten bedacht waarom zij in het gelijk gesteld moesten worden. De rechters, advocaten en officieren van justitie kregen een toga aan.

Onder begeleiding van twee echte advocaten (Susan Kool en Martine Reurings) werden de rechtszaken gevoerd. De meester van groep 7 had zelfs ook een rol als getuige in één van de zaken en moest hiervoor eerst tegenover de rechters de eed afleggen. Na alle pleidooien en vragen van de rechters werd de zitting gesloten. De rechters trokken zich terug om de zaken te bespreken en kwamen daarna met een vonnis. Eén groep leerlingen was het niet eens met het vonnis van de rechters en kondigde direct aan om in hoger beroep te gaan.
Alle leerlingen werden voor het harde werken beloond met een speciaal wetboekje dat beschikbaar was gesteld door Wolters Kluwer en een zakje chips.