Actie obs De Zuidooster voor de Voedselbank

Aalsmeer – Samen delen vinden de kinderen, team en ouders van obs De Zuidooster heel belangrijk. Gekozen is om mee te doen aan het inzamelen van houdbare producten voor de Voedselbank Aalsmeer.

Kinderen leren op deze manier dat niet alles vanzelfsprekend is. De actie is verlopen en heeft een mooie opbrengst opgeleverd. Er mochten dertig volle dozen aan de Voedselbank Aalsmeer overhandigd worden. De actie gaat zeker nog een keer herhaald worden.

De Stichting Voedselbank Aalsmeer verzorgt voedselhulp voor mensen die wonen in de gemeente Aalsmeer en die door omstandigheden tijdelijk extra steun nodig hebben. Vrijwilligers en sponsoren van de Voedselbank zorgen ervoor dat deze inwoners wekelijks een gratis voedselpakket kunnen afhalen.