Actie ‘De koffie pot moet vol blijven’

Aalsmeer – Absoluut Aalsmeer is benaderd door deelnemers (50 jaar en ouder) aan aquavitaal vanwege zorgen om het verdwijnen van het sociale contact dat ontstaat tijdens het koffiemoment na afloop van het uurtje sporten in de Waterlelie. De fractie heeft tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 hier een motie over ingediend. “Met onze motie wilden we het college oproepen om in overleg te treden met de ESA om het gratis kopje koffie na de wekelijkse zwemactiviteit voor 50-plussers terug te laten keren en te verkennen hoe de jaarlijkse kosten van dit sociale aspect van ongeveer 1.500 euro binnen de huidige subsidieafspraken blijven passen. Het is immers bewezen dat een relatief kleinschalig georganiseerd initiatief juist bijdraagt aan de strijd tegen eenzaamheid.” 

Precedentwerking

Wethouder zorg Wilma Alink stond positief tegenover de motie van Absoluut Aalsmeer om het gratis kopje koffie ook na 1 januari te kunnen blijven aanbieden, maar de andere fracties stemden tegen de motie. Reden was de mogelijke precedentwerking. Als de deelnemers aan aquavitaal een gratis kopje koffie krijgen aangeboden, dan willen de heren van bijvoorbeeld walking football bij FCA dit misschien ook wel.

Inwoner Gerard Zelen is behoorlijk boos over het verdwijnen van het gratis kopje koffie. “Mijn vrouw heeft bijna 15 jaar in het oude en nieuwe café gewerkt in de Waterlelie. Ik kan je zeggen het was voor haar meer dan een ontspanning. Zo ook de ochtenden met de ouderen die er kwamen, zag iedereen er naar uit. Af en toe gaat ze van heimwee nog koffie drinken met deze zwemgroep. Soms wordt onderschat wat een vaste dierbare plek inhoud voor de mens. Voor de ouderen zeker!”

Actie koffie pot vol

Daarom start Gerard Zelen de actie: ‘De koffie pot moet vol blijven’. Niet bedrijven laten zeggen: Aangeboden door, maar de mensen zelf moeten schreeuwen: Graag aangeboden door uw medemens! Met de actie hoopt hij de politiek alsnog over te halen zodat de oudere bezoekers in de Waterlelie hun gratis kopje koffie kunnen blijven drinken. Meer weten? Bel Gerard Zelen via 06-55701684 of mail naar info@gerardzelen.nl