Vervuilend vliegtuig

Actie college en raad voor minder vliegtuigoverlast

Aalsmeer – In het raadsprogramma 2022-2026 is opgenomen dat de raad schouder aan schouder staat als het gaat om de discussie rond wonen en vliegen. Tijdens de vergadering van de comissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur afgelopen dinsdag 7 februari kwam het college in een memo met het volgende voorstel: Sturen op drastisch minder dan wel geen geluidsoverlast voor inwoners van Aalsmeer; vertaling van minder geluidsoverlast in krappere LIB 4 en 5 contouren en geen nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 uur. Langs verschillende wegen (lobby, juridisch en beleidsmatig) zal worden ingezet om de gewenste resultaten te behalen.

Tijdens de vergadering vroegen twee insprekers, Jan Boomhouwer (Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder) en mevrouw de Haas, nadrukkelijk aandacht voor de enorme overlast die zij en andere inwoners dagelijks ervaren door Schiphol. Beiden pleiten voor een gezondere leefomgeving, die veiliger, stiller en schoner is. De leden van de commissie kregen van hen het boek ‘Kunst- en Vliegwerk, bekijk het maar’.

Vervolgens stelden de raadsleden verschillende vragen aan wethouder Kuin en kwamen zij met tips voor aanscherping van de memo. De wethouder gaf aan blij te zijn met alle input, ook die van de insprekers. Tijdens een volgende vergadering zal de dan aangepaste memo besproken worden.