Absoluut Aalsmeer: ‘Weg open voor nieuwe invulling Fort’

Aalsmeer – Het is er dan uiteindelijk toch van gekomen, na jarenlang gedoe om een juiste invulling van het Fort Kudelstaart, zijn Zeilfort Kudelstaart BV en het gemeentebestuur van Aalsmeer overeengekomen dat er per 7 december j.l. geen uitzicht meer is op een verdere ontwikkeling van het Fort Kudelstaart zoals Zeilfort Kudelstaart BV voor ogen had.

De fractie van Absoluut Aalsmeer heeft de afgelopen jaren steeds gepleit om een einde te maken aan de samenwerking met Zeilfort Kudelstaart BV, vanwege de grootschaligheid en de onzekere financiële uitvoerbaarheid van de plannen van Zeilfort Kudelstaart BV.

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 21 december het door het college gesloten akkoord over de beëindiging onderschreven en de financiële afhandeling in meerderheid goedgekeurd.

“Door het beëindigen van de overeenkomst met Zeilfort Kudelstaart BV ligt de weg open om, opnieuw met de inwoners van Aalsmeer en de gemeenteraad te praten over een juiste invulling van Fort Kudelstaart”, aldus Absoluut Aalsmeer.