Aandacht voor ‘Week van de Veiligheid’ op De Brug

Aalsmeer – In de Week van de Veiligheid wordt extra aandacht besteed aan het thema ‘veiligheid’. Daarom gingen de burgemeester, politie en brandweer op bezoek bij groep 8 van basisschool De Brug. Daar gaven zij uitleg over hun beroep, mochten leerlingen vragen stellen en zelf spuiten met de brandweerslang. 

Burgemeester Gido Oude Kotte vertelde in de klas over zijn rol als het gaat om veiligheid in de gemeente. “Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners, en zeker ook kinderen, zich veilig voelen thuis, op straat, op school of waar dan ook. Als burgemeester, brandweer en politie hebben we daar allemaal een rol in. Het is goed om kinderen daarbij te betrekken en ze daarover te informeren.”

Anco van de brandweer vertelde over zijn werk bij de brandweer. Want de brandweer doet meer dan alleen branden blussen, ze komen ook bij ongevallen, reanimaties en geven voorlichting over brandveiligheid. Eén leerling mocht een brandweerpak aantrekken, dat zwaarder bleek dan gedacht. En een andere leerling mocht ervaren hoe zwaar een ademluchttoestel op je rug is. Uiteraard ging iedereen mee naar buiten om te kijken bij de brandweerauto en even te spuiten met een echte brandweerslang. 

Eenmaal weer binnen was het de buurt aan politieagent Kim en haar collega Martijn om te vertellen over het politiewerk: van inbraken tot verkeersongelukken, van verwarde mensen tot gewapende overvallen. Ook het politie-uniform werd uitvoerig besproken: wat zit daar allemaal op en aan? Daarna mochten de leerlingen vragen stellen, en daar zaten veel spannende, interessante en leuke vragen bij. Zo hebben zij veel geleerd deze ochtend over het thema ‘veiligheid’.