Aandacht voor de sering in nieuwe ‘Oud Nuus’

Aalsmeer – Een dezer dagen valt nummer 211 van Oud Nuus in de brievenbus van de donateurs van Stichting Oud Aalsmeer. Op de omslag is het al te zien: aandacht voor de sering. Dit jaar zal museum de Historische Tuin eerder opengaan en wel in het weekend van 11 maart. De reden van de vroegere opening is het seringenproject. Dit gewas zal in 2023 centraal staan in het museum. In maart zullen in de trekkassen in bloei getrokken seringen te zien zijn. In de boerderij is een tentoonstelling aan de seringenteelt gewijd die op dit moment door Hans Alderden en Paulien Pannekoek wordt opgebouwd. En er zullen films over seringen te zien zijn op de veilingtribune. Constantijn Hoffscholte licht de activiteiten van het Jaar van de Sering toe. 

De aardbei
In de vorige Oud Nuusen zijn al drie beeltenissen op de hoofdschakel in de ambtsketen van onze burgervader beschreven. In deze editie wordt de geschiedenis van de laatste beeltenis, de aardbei, beschreven. De aardbeiencultuur was de bakermat van de Aalsmeerse tuinbouw, vrijwel zeker gelijk ontstaan met de boomkwekerij, omstreeks begin tweede helft 17e eeuw. In het artikel van Dirk Jongkind wordt ingegaan op de ontwikkeling van de teelt, de rassen, de teelt, de oogst en de handel en de afzet. 

Pontweg, ontsluitingsweg van de Oosteinderpoelpolder
Na de inpoldering van de Oosteinderpoel in 1866 diende de Pontweg als ontsluitingsweg van die polder. De weg kent een interessante geschiedenis, omdat de veerdiensten naar Amsterdam, Leiden en Haarlem daar aanlegden. Doordat alle goederen voor het Oosteinde per schip aankwamen, werd de weg gebruikt als de haven van dit deel van Aalsmeer. Dirk Jongkind beschrijft in een aantal artikelen diverse aspecten van de Pontweg; in deze Oud Nuus het eerste deel. 

Bloemenschuitje
Een verzoek om informatie over een scheepje leidde tot een uitgebreid aantal reacties. Henk van Leeuwen volgt de vaart van het scheepje en deed nog een leuke ontdekking aan het eind van dit verhaal. 

Vliegtuig werd vaartuig
In de vorige editie van Oud Nuus stonden Aalsmeerse scheepstypen centraal, met daarin uiteraard een hoofdrol voor pramen. Bij deze inventarisatie kwam toen niet het vaartuig naar voren, waar Jan Willem de Wijn over schrijft. Het vaartuig kwam pas in beeld bij het zoeken naar een vliegtuig. In september 2019 werd de bodem van de Molenpoel met zowel elektromagnetische als multibeam-meetapparatuur gescand op zoek naar een verdwenen vliegtuig, de FK26, het eerste verkeersvliegtuig ter wereld. Een vliegtuig werd niet gevonden, maar wel een praam of misschien een bok. 

Brief aan de Kampioen
De heer C. Keessen schreef in 1949 een brief aan de Kampioen als reactie op een artikel over Aalsmeer en in het bijzonder de Uiterweg. Hij deed hierin verslag van de problemen waarmee de Uiterwegbewoners te kampen hadden en sprak de hoop uit dat de schrijver van het artikel een ander inzicht zou krijgen over o.a. de noodzaak tot demping van ‘eene vaart’. Verder komen in dit nummer nog aan de orde de seringenspuit, de Nieuwe Meer, wat je soms kunt vinden op internet en een lijst met tweedehands publicaties die via de website aangeboden worden. 

Dat valt allemaal te lezen in het nieuwe ‘Oud Nuus’ magazine dat  eind deze week bij begunstigers van Oud Aalsmeer in de brievenbus valt. Het blad is in de Bruna-winkel verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) kost slechts 25 euro. Aanmelden als donateur van Oud Aalsmeer kan door een mailtje naar info@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto: Anton Temme (seringen).