A.P. Csizikplantsoen tussen Mensinglaan en Hadleystraat

Aalsmeer – Het college van B&W heeft besloten de openbare ruimte tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de Hadleystraat de naam A.P. Csizikplantsoen te geven. Eind 2020 kwamen diverse maatschappelijke organisaties met het verzoek de gerenommeerde Aalsmeerse bloemenarrangeur in het straatbeeld te vernoemen. Ir. A.P. Csizik (1900-1986) heeft in de vorige eeuw een enorm belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Aalsmeerse én internationale sierteelt. Hij was een zeer gewaardeerd arrangeur van bloemen- en plantententoonstellingen, leverde een grote bijdrage aan Aalsmeerse en nationale inzendingen bij internationale tentoonstellingen en was verdienstelijk publicist en botanicus. Ook was hij de eerste arrangeur van de vermaarde Bloemenvaktentoonstelling. 

Vernoeming

Csizik immigreerde in de jaren twintig vanuit Hongarije naar Aalsmeer, dat toen al wereldwijd bekend stond als bloemencentrum. Stichting Oud Aalsmeer, de Historische Tuin Aalsmeer, de Aalsmeerse afdeling van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en het Flower Art Museum zijn  gezamenlijk van mening dat door vernoeming van een plantsoen of straat naar Andor Pàl Csizik, hij de erkenning en herdenking krijgt die hem toekomt. Het college onderschrijft dit volledig en heeft besloten dichtbij de 1e J.C. Mensinglaan een stuk openbaar groen te vernoemen. Mensing en Csizik werkten nauw samen bij hun tuinbouwactiviteiten en waren huisgenoten.

Inrichting plantsoen

In de toekomst zal het busstation verdwijnen in de Hortensialaan en gaat die ruimte opnieuw met groen worden ingericht. De Aalsmeerse afdeling van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde heeft aangeboden om hier een bijdrage in te leveren. Bij de nieuwe inrichting worden ook de bewoners van de Hortensialaan betrokken.