Burgemeester Divendal: ‘Houd u aan de regels!’

De Ronde Venen – “De maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn ongekend. Overal in De Ronde Venen zijn ze merkbaar. Inwoners, organisaties en bedrijven hebben hiermee op verschillende manieren te maken. Het meest ingrijpend is het voor de mensen die zelf ziek zijn. Inwoners bij wie het coronavirus is bevestigd door GGD en voor mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid en behoren tot de risicogroepen. Dat geldt ook voor hun familieleden.

Heel veel mensen in onze gemeente zetten zich bewonderenswaardig in om het virus te bestrijden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de medewerkers in de gezondheidszorg. Anderen leveren een onmisbare bijdrage om onze samenleving draaiende te houden, zoals de medewerkers in het onderwijs, de schoonmaak, het openbaar vervoer en de ondernemers die zorgen dat noodzakelijke producten verkrijgbaar zijn.

Als gemeente doen we ons best om de dienstverlening te waarborgen en wat extra te doen daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld richting bedrijven, zzp’ers en de klanten van de Voedselbank. U kunt allemaal uw bijdrage leveren. Daarom vraag ik u nadrukkelijk: houd u aan de regels en adviezen van de overheid. En: zorg dat u goed geïnformeerd bent. Wat mag wel, wat mag niet? Waar kunt u terecht met uw vragen? Daarom vindt u – met dank aan De Nieuwe Meerbode – hierbij ook belangrijke informatie vanuit de gemeente. Denkt u hierbij in uw directe omgeving ook aan de mensen die misschien niet zo gemakkelijk bij deze informatie kunnen komen? Hartelijk dank.”

Maarten Divendal, burgemeester