20e Veiling voor en door Kudelstaart

Kudelstaart – De twintigste editie van de feestelijke veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt zaterdag 9 mei plaats in dorpshuis ‘t Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse veiling heeft zich ontwikkeld tot een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens een gezellige avond. En een bloemrijke opmaat naar de volgende dag: Moederdag!

De avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Enige voorwaarde: het geld voor een club moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen. In de voorgaande negentien edities werd ruim 342.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.

Open voor aanvragen

Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tot 2 mei worden ingediend via een aanvraagformulier op de website www.veilingkudelstaart.nl. Op de door Deboprojects geheel vernieuwde site tikt ook de tijd af die nog rest tot de veiling. 

Bijdrage leveren

Volgende week (van 27 februari tot en met 6 maart) zullen de leden van de Bejaardensoos weer een huis-aan-huis-folder op 3.700 adressen in Kudelstaart bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door het aanbieden van een dienst, het geven van contant geld en het overmaken van een bedrag. Bij de brief zit een bon die kan worden ingevuld. Inleveren van die bon kan in speciale bussen die op 27 februari in het winkelcentrum Kudelstaart worden geplaatst. Inleveren kan daarin tot en met 10 april.