Zorg dat oude burgemeesterswoning behouden blijft!

Uithoorn – Wie de moeite neemt eens een rondje te maken door vooral het oude gedeelte van Uithoorn, zal constateren dat er nog maar weinig gaaf historisch erfgoed tussen de bebouwing te vinden is. ‘En op wat er nog is moet je als gemeente zuinig zijn en dat waar mogelijk voor het nageslacht proberen te behouden’ aldus bewoners. Volgens velen hoort daar ook de voormalige burgemeesterswoning bij op de hoek van de Raadhuisstraat naast de verkeerslichten bij de kruising Koningin Maximalaan/Laan van Meerwijk. Het perceel is eigendom van de gemeente Uithoorn. Tijdens de oorlogsjaren heeft burgemeester C.M.A. Koot er met zijn gezin gewoond. In de tegenwoordige tijd heeft het onder meer gediend als huisvesting voor mensen met begeleid wonen en als ‘kantoor’ voor de gemeente en Dura Vermeer bij de herinrichting van de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Vandaag de dag staat het al tijden leeg! Zonde, want op zich is het een prachtig pand en het kan nu nog behouden blijven als het gebruikt (bewoond) en onderhouden zou worden. Vroeg of laat echter bestaat gerede kans dat het onder de slopershamer gaat vallen als het project Masterplan wordt uitgevoerd voor het gebied rond het Amstelplein. De bedoeling is immers dat men beide dorpshelften over de huidige N196 heen aan elkaar wil bouwen. Althans dat is ruwweg het idee. Maar zover is het nog lang niet. Intussen blijft de voormalige burgemeesterswoning er leeg bijstaan en de vraag is wie pakt het op om er wat mee te gaan doen zodat het de dans van slopen ontspringt? Voor meer nieuws over deze woning lees de Nieuwe Meerbode woensdag 24 februari