Initiatief voor trampolinehal in Thijsselaan

Aalsmeer – Door de fractie van D66 Aalsmeer zijn vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gymzaal aan de Jac. P. Thijsselaan. Er is een mooi en uitgewerkt initiatief ontwikkeld door SV Omnia 2000 om deze gymzaal om te toveren in een duurzame hal voor de trampolinesport. Omnia is hiervoor een samenwerking aangegaan met Exploitatie Sporthallen Aalsmeer (ESA), PACA, Ons Tweede Thuis (OTT) en Team Sportservice. In het plan is ook aan een buurtfunctie gedacht. 

Aanvulling

D66 vraagt zich af of het college op de hoogte is van dit initiatief, hoe zij er tegen aan kijkt en of zij van mening is dat vanuit verschillende perspectieven (duurzaamheid, gezondheid, sport en welzijn) realisatie van dit initiatief een mooie aanvulling is op het Aalsmeerse aanbod op sportgebied. De bestuurders zijn op de hoogte van het initiatief en er zijn zelfs al enkele gesprekken hiervoor geweest met de ESA. “Het initiatief blijft vooralsnog bij ESA en Omnia om het plan uit te werken tot een financieel realistische business case dat door de partijen te dragen is”, aldus het college in het antwoord.

Ontwikkelvisie

En dan volgen twee zinnen, die absoluut niet van toepassing zijn op dit initiatief in de Jac. P. Thijsselaan: “De hal past echter zowel qua plaats als functie momenteel (nog) niet in de gemeentelijke plannen. In de ontwikkelvisie Hornmeer is op de plek van de gymzaal woningbouw voorzien.” 

Euh, de  J.P. Thijsselaan ligt honderd procent in de zone van Schiphol waar niet gebouwd mag worden en ligt niet in de wijk Hornmeer! In de war met de gymzaal in de Roerdomplaan waarschijnlijk…

Multifunctioneel

Het college schrijft verder: “De gemeente Aalsmeer zet vooral in op multifunctionele sportaccommodaties en dus niet op een trampolinehal. Het klinkt als een afwijzing, maar toch staan de bestuurders open voor dit initiatief: “In eerste instantie betreft het een (top)sport trainingshal voor het trampolinespringen. Dit wordt gecombineerd met breedtesport en andere maatschappelijke functies. De synergie hiertussen kan positieve energie opleveren en zaken in gang zetten. Het initiatief kan daarmee zeker aanvullend zijn op het huidige aanbod.” 

Verder neemt het college vooralsnog een afwachtende houding aan. Pas als het concrete initiatief wordt voorgelegd worden de nadere acties bepaald.