Woongroep Dalí krijgt vorm

Uithoorn – De voorbereidingen voor de verhuizing van de Aldi zijn in volle gang. De supermarkt zal tijdelijk op het grasveld naast de Praktijkschool in de Legmeer gevestigd worden. De huidige locatie aan de Sportlaan wordt begin volgend jaar gesloopt en daarna komt er een nieuwe supermarkt met appartementen erboven. Met de bouw van deze 36 jongerenwoningen wordt aan een groeiende behoefte voldaan. Naast elf midden-huurwoningen komen er zestien sociale huurwoningen en negen appartementen voor jongvolwassen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Dit speciale woonproject is er gekomen op initiatief van Carolien van Lit uit De Kwakel. “Het grootste probleem dat ik zie bij jongeren met autisme is eenzaamheid. Ieder mens heeft de behoefte om gezien te worden.” Eerder richtte ze al een jongerencafé op voor deze doelgroep. “Daar vertelde een jongen dat hij zo gegroeid was sinds hij op zichzelf woonde. Nu creëren wij als ouders nog een vangnet. Wij zorgen voor alles. Maar als ze zelfstandig wonen, moeten ze alles zelf plannen en dat maakt hen veel autonomer.” Haar 26-jarige zoon is net klaar met zijn opleiding tot DTP-er en wil ook graag uit huis. “Hij is te goed voor Ons Tweede Thuis en te weinig sociaalvaardig om zelfstandig te wonen en niet te vereenzamen. Deze groep jongeren valt tussen wal en schip.”

Zes jaar geleden heeft Carolien al met de gemeente gesproken, maar destijds konden zij er niets mee. Onlangs deed ze nogmaals een beroep op de gemeente en toen viel dat juist samen met het project van de Aldi. “De samenwerking met Eigen Haard, de Aldi en de gemeente is goed. We krijgen ook professionele begeleiding van De Latei, zij steunen mensen die een eigen woonvorm willen opzetten. Ik kan een droom hebben, maar het moet wel uitgevoerd worden. We hebben een vereniging opgezet en noemen het woongroep Dalí, een anagram van Aldi.”

Aanmelden
Naast de negen appartementen waar de jongeren zelfstandig wonen is er een gemeenschappelijke ruimte. “Deze woonvorm biedt ze de mogelijkheid om zich terug te trekken, maar om ook met anderen in contact te blijven. In de gezamenlijke ruimte kunnen ze samen tv kijken of koken. We willen graag dingen organiseren of een voorlichtingsavond geven. We zoeken nog sponsoren die ons willen helpen om deze ruimte in te richten,” roept Carolien op.

Om in aanmerking te komen voor deze woongroep zijn criteria van toepassing, zoals dat de jongere tussen de 18 en 35 jaar moet zijn, een officiële diagnose ASS moet hebben en de wens moet hebben mee te doen met gezamenlijke activiteiten. “Nieuwe bewoners moeten ook een binding hebben met Uithoorn, redelijk zelfredzaam zijn en behoefte hebben aan contact, anders schiet het zijn doel voorbij. We hopen dat ouders ook actief een bijdrage willen leveren aan het welzijn van de groep.” Aanmelden kan via daliwoongroep@gmail.com. Zo rond half november wordt er dan gestart met het uitnodigen van de geïnteresseerden voor een gesprek met professionals. Daaruit wordt een selectie gemaakt en deze jongeren gaan kennismaken met elkaar om te zien of het klikt. Uiteindelijk blijven er negen kandidaten over. De verwachting is dat de woningen in het derde kwartaal van 2025 worden opgeleverd.