Woningen voor ieder wat wils in ‘Tuinen van de Hornmeer’

Aalsmeer – Via een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Aalsmeer Thunnissen als winnaar geselecteerd om op de locatie aan de Meervalstraat woningbouw te ontwikkelen en te realiseren. Van de inschrijvingen hadden zij de winnende totaal score, waarbij zowel op prijs als kwaliteit is gelet. Wethouder Robert van Rijn: “Het wordt een mooi en gevarieerd duurzaam bouwplan met voor ieder wat wils. Zo komen er in de ‘Tuinen van de Hornmeer’ verandawoningen, parkwoningen, twee-onder-een-kappers en appartementen die mooi passen binnen de Hornmeer. In het plan staat ook het versterken van de groene parkstrook centraal. Zo behouden we zoveel mogelijk bestaande bomen en wordt wateroverlast beperkt. Ik ben blij dat we weer een mooi bouwproject kunnen starten om zo in een grote behoefte te kunnen voorzien.” 

Een plan voor iedereen

In het plan komen sociale woningen voor woningzoekenden met een lager inkomen, levensloopbestendige appartementen (middelduur) voor starters en 65+, zodat doorstroom bevorderd kan worden én vrije sectorwoningen variërend in grootte, typologie en uitstraling.

Waterhuishouding

In de planuitwerking is, in samenwerking met Buro Regen & Water, een waterbouwkundig plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk voorzieningen zijn opgenomen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor zowel het kwelwater alsmede voor de opvang van stortbuien. Hierdoor zijn ‘De Tuinen van Hornmeer’ niet alleen zelf klimaatadaptief, maar geeft het ook de mogelijkheid om de omliggende buurt Rainproof te maken.

Plan verder uitwerken

De gemeente Aalsmeer en Ontwikkelaar Thunnissen sluiten een koopovereenkomst voor de grond. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt tot een aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw. Het plan past binnen het bestemmingsplan tweede herziening Hornmeer- Meervalstraat-Roerdomplaan (onherroepelijk 23 januari 2020) en het beeldkwaliteitsplan zoals door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning wordt hieraan getoetst. Om inwoners hierover te informeren organiseert de ontwikkelaar binnenkort samen met de gemeente een informatieavond waar iedereen zijn mening kan geven over het plan en een toelichting kan krijgen op de procedure.