Wijziging luchthaven-verkeerbesluit: Praat mee!

Aalsmeer – Van dinsdag 2 tot en met maandag 29 maart kunnen inwoners van Aalsmeer en omliggende gemeenten hun zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. De minister wil het luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het nieuwe normen en handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte baanregel vastgelegd.

Het milieueffectrapport beschrijft de milieu-effecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieu-effecten zijn van aanpassing van het besluit.

Tijdens vier online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 9 en donderdag 11 maart, beide dagen van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.luchtvaartindetoekomst.nl

Een zienswijze indienen kan vanaf dinsdag 2 maart via www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit of telefonisch tijdens kantooruren via 070-4568999. Na sluiting van het zienswijzentermijn analyseert het ministerie alle binnengekomen zienswijzen en betrekt deze, en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, bij de definitieve vaststelling van het luchthavenverkeerbesluit.

Inwoners van Aalsmeer wordt aangeraden vooral deze mogelijkheid om te reageren aan te grijpen. Aalsmeer heeft als ‘buurman’ al behoorlijk veel geluidshinder van Schiphol. Sommige dagen best te ‘behappen’, andere dagen om ‘gek’ te worden van de vele vliegtuigen. Meer vliegbewegingen over Aalsmeer en Kudelstaart vinden veel inwoners, en ook de gemeente, onacceptabel. Laat uw/jouw mening (voor of tegen) horen en beslis mee over de toekomst van Schiphol (en Aalsmeer)!

Foto: www.kicksfotos.nl