Wijkoverleg: ‘Het is fijn wonen in de Hornmeer’

Aalsmeer – Tijdens het laatstgehouden Wijkoverleg in de Hornmeer werd door gemotiveerde medewerkers van de Organisaties Buurtwerk en Participe toegelicht welke activiteiten worden verricht om het welzijn van bewoners te ondersteunen. Vooral bestrijding van eenzaamheid, hulpverlening en ondersteuning is de taak van de medewerkers van Participe vanuit de vestiging aan de Hadleystraat.

Het Buurtwerk richt zich op de jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart. Opvang en begeleiding wordt door de vijf medewerkers enthousiast opgepakt. De nadruk ligt hierbij op “het duwtje in de goede richting”. Voor contact met Buurtwerk is de organisatie bereikbaar via Lizanne.Eveleens@gro-up.nl

Aansluitend aan deze onderwerpen stelde de nieuwe interim Wijkagent zich voor, hetgeen aangaf dat er veel mutatie is op deze post.

Geen verbinding

De uitwerking van het plan voor het voormalig VVA-terrein werd toegelicht. Het is een mooi plan dat leidt tot verrijking van de wijk. Wel werd er betreurt dat, zonder aankondiging, de verbinding tussen het bestaande Hornmeerpark en dit nieuwe deel is wegbezuinigd. In de voorbereidingsfase is hier altijd op aangedrongen en het Wijkoverleg zal bezwaar maken bij de Gemeente Aalsmeer.

Nadat er ook even werd teruggekeken op de aanleg van en de eerste ervaringen met het Waterfront werd na de rondvraag de vergadering afgesloten met het gevoel dat het fijn wonen is in de Hornmeer.

Het volgende Wijkoverleg is 19 september.