Wie verdient de Cultuurprijs 2018?

Aalsmeer – De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer biedt vrijwilligers van KCA de unieke kans om kandidaten voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2018 voor te dragen. Het cultuurbeleid van de gemeente is erop gericht zoveel mogelijk inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Daarbij gaat de gemeentelijke aandacht vooral uit naar de jeugd en de vele vrijwilligers die het culturele verenigingsleven mogelijk maken.

Eén van de stimulansen is het uitreiken van de tweejaarlijkse Cultuurpijs. Deze prijs gaat naar een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor kunst en cultuur in Aalsmeer. Eerdere winnaars van de Cultuurprijs Aalsmeer waren Ton Offerman, muziekvereniging Flora en Theodore van Houten.

De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) verzorgt in opdracht van de gemeente de voordracht voor de Cultuurpijs 2018. Een jury bestaande uit de voorzitters van de verschillende werkgroepen van KCA zal de inzendingen beoordelen en een winnaar voordragen aan de gemeente.

De Cultuurprijs 2018 zal bij de opening van de Kunstroute van KCA op 15 september worden uitgereikt. Een persoon, groep, stichting of vereniging voordragen? De nominatie moet uiterlijk op zondag 8 juli ontvangenzijn door KCA. Kijk voor het nominatieformulier op de website van KCA: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.