Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Geheel links wethouder Robbert-Jan van Duijn van Schipholzaken.

Wethouder: “Verdere groei Schiphol niet acceptabel”

Aalsmeer – Op woensdag 28 november heeft Schiphol het concept Milieu Effect Rapportage (MER) openbaar gemaakt. De minister heeft de MER nodig om het huidige stelsel in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit vast te leggen. De gemeente Aalsmeer vindt dat dit nu zo snel mogelijk moet gebeuren.

Wethouder Robert-Jan van Duijn van Schipholzaken: “Wat ons betreft mag de huidige gedoogsituatie niet langer duren en moet er gehandhaafd kunnen worden op het strikt geluidpreferentieel vliegen en het plafond van 500.000 vluchten per jaar.”

In de MER is ook een scenario voor groei (tot 540.000 vliegbewegingen) van Schiphol opgenomen. In het Aldersakkoord uit 2008 is namelijk afgesproken dat na 2020 gegroeid mag worden op basis van de zogenaamde 50/50 regel. Dit betekent dat gerealiseerde milieuwinst voor de helft mag worden ingezet voor verdere groei van Schiphol. De andere helft komt ten goede aan de omgeving.

Leefbaarheid zwaar onder druk

De MER bevestigt het beeld uit de position papier ‘De mensen achter de cijfers’ dat de leefbaarheid in Aalsmeer zwaar onder druk staat. Uit de MER blijkt namelijk dat de groei van het vliegverkeer vooral ten koste van Aalsmeer gaat. Er is volgens de berekeningen veel ruimte voor groei. Wat de gemeente Aalsmeer betreft is dit echter niet aan de orde.

“De MER bevestigt onze overtuiging dat berekende hinder niet aansluit bij de beleving van mensen. Verdere groei van Schiphol zal de situatie in onze gemeente nog verder verslechteren en is daarom niet acceptabel”, vervolgt wethouder Van Duijn. “De MER geeft inzicht in wat er kan, maar dat betekent niet dat het ook zo moet. Er zijn meer factoren van belang voor de keuzes die je maakt. We moeten de tijd nemen om daar goed naar te kijken.”

Win-win uitkomst

Directeur Dick Benschop van Schiphol over de MER op twitter: “Berekeningen geven niet het antwoord, maar kunnen helpen bij het gesprek dat we voeren over de toekomst van Schiphol. We zoeken naar een win-win uitkomst, die tegemoet komt aan alle belangen.”

Foto: Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Geheel links wethouder Robbert-Jan van Duijn van Schipholzaken.