Werkzaamheden aan gemaal Horn- en Stommeer

Amstelland – Op woensdag 21 november ondertekenden vijf aannemers een samenwerkingsovereenkomst met Rijnland voor de renovatie, vervanging en nieuwbouw van poldergemalen. De ondertekening vond plaats op een bijzondere locatie; gemaal Leeghwater aan de Buitenkaag. Dit is één van de gemalen die de Haarlemmermeer ooit hebben drooggelegd. Buiten is goed te zien dat deze polder bijna 6 meter onder NAP ligt. Dat maakt in een oogopslag het belang van het werk van Rijnland zichtbaar.

De doelstelling van Rijnland is het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en watertekort. Om dit goed uit te kunnen voeren moeten de gemalen de juiste capaciteit hebben en moeten ze bovendien voldoende beschikbaar zijn en betrouwbaar. “De gemalen in ons werkgebied zijn enorm belangrijk voor het uitvoeren van onze hoofdtaak”, geeft hoogheemraad Waldo von Faber aan. “Dagelijks zorgen zo’n 400 gemalen ervoor dat de inwoners en ondernemers ‘droge voeten’ houden. Die gemalen moeten we goed onderhouden, zodat ze hun werk kunnen blijven doen.”

De komende jaren gaan werkzaamheden uitgevoerd worden aan tachtig poldergemalen. Als eerste worden de gemalen Groene Maredijk in de Kikkerpolder en het gemaal Horn- en Stommeer in Aalsmeer aangepakt. Het streven is om elk jaar twintig gemalen te renoveren of te vernieuwen.

Foto: Overeenkomst Rijnland met vijf aannemers voor werkzaamheden aan gemalen. Foto: Rijnland