VGB wil intensiever samenwerken met veiling en telers

Aalsmeer – De brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB wil de samenwerking met telers en veilingorganisatie FloraHolland intensiveren. Dat bleek tijdens de donderdag (15 oktober) gehouden ledenvergadering. Sterkere samenwerking is volgens de handelaren nodig om de totale ketenkosten te verminderen en de vraag naar bloemen en planten via gezamenlijke promotie te vergroten. Er zou op den duur een gezamenlijk service platform voor telers en handelaren moeten komen. De vergadering constateerde dat het sterk toegenomen handelen via elektronische systemen het totale afzetlandschap sterk heeft veranderd. Zowel om daarop beter in te spelen als voor het bewerken van nieuwe markten, moeten telers, hun veiling en de handel de handen ineen slaan, vindt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). De leden stemden, net als het FloraHolland klantenplatform, in met het bestuursvoorstel de promotie voor bloemen en planten samen met FloraHolland te gaan uitvoeren en daaraan ook bij te dragen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de regeling zoals deze tot 2012 via het Productschap Tuinbouw is uitgevoerd. Met een bijdrage van zo’n 6 miljoen zou het collectieve promotiebudget weer op dat niveau zijn. Er wordt een werkgroep ingesteld die samen met FloraHolland dit verder gaat uitwerken. De VGB vindt overigens dat, gelet op de totale omzet in de sector, ook naar fondsen gekeken moet worden om het promotiebudget te verhogen. Toegezegd is om vooral te kijken naar Europese fondsen. Niels van der Plas (directeur Intergreen) en Cees Heemskerk (directeur W. Heemskerk & Zn.) zijn door de ledenvergadering benoemd als opvolgers van de aftredende bestuursleden Marco van Zijverden en Henk Knipscheer. De VGB is bezorgd over de sterke afname van het snijbloemenareaal in de laatste jaren. Tussen 2007 en 2014 slonk dat met 32% en daalde het aantal kwekerijen met 52%. Nederlandse productie is volgens voorzitter Herman de Boon een vereiste om ook in de toekomst het belangrijkste exporterende land van sierteeltproducten te blijven. De stijgende ketenkosten zijn volgens hem op den duur niet houdbaar. Hij had berekend dat de consument nu 300% in de winkel betaalt van wat een teler voor zijn product krijgt. De Boon pleitte voor efficiëntere distributiesystemen. Het regent volgens hem wel visies op de sierteelt, gepresenteerd door allerlei partijen, maar nog steeds is onzeker wie er in de totale keten overeind kan blijven. “Op langere termijn is de nu bestaande keten, met alle kosten die zij met zich meebrengt, niet houdbaar. De omzet van FloraHolland is dit jaar vrijwel niet gestegen. Van haar kosten, die 360 miljoen bedragen, betaalt de handel 130 miljoen. Het wordt echt tijd voor een nieuw afzetsysteem, waarin veiling en handel op fifty-fifty basis participeren”, zei hij.