Verzwaring 3 dijken in Aalsmeer

Aalsmeer – De komende maanden verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen in Aalsmeer droge voeten houdt. Maandag 14 december is Rijnland gestart met de eerste werkzaamheden. De werkzaamheden aan de dijken zijn verdeeld in twee delen: Deel A en Deel B. De uitvoering van deel B gebeurt in de tweede helft van 2016. Met deel A is 14 december gestart. Het gaat in deel A om totaal drie dijken. De eerste dijk is de dijk langs de Westeinderplassen, deze wordt gedeeltelijk verhoogd en verbreed. Als tweede wordt de dijk aan de oostzijde van de Stommeerkade versterkt en als laatste wordt de dijk tegenover het Seringenpark, in het verlengde van de Molenvlietweg verhoogd. Aannemersbedrijf Markus BV voert de kadewerkzaamheden uit en Aannemersbedrijf Verboon Maasland uit Maasland plaatst het stortsteen langs de Westeinderplassen. Deze aannemers werken in opdracht van het hoogheemraadschap en hebben ruime ervaring op het gebied van dijkverbeteringen. Op 14 december is al gestart met het plaatsen van stortsteen langs de Westeinderplassen, zodat de dijk alvast opgewassen is tegen mogelijke winterstormen.

Op 11 januari wordt verder gegaan met de dijkverbeteringen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in maart 2016 klaar. Daarna volgt nog wel een minder intensieve onderhoudsperiode tot maart 2017. Meer informatie over de dijkverbetering in Aalsmeer en de uitgebreide planning over Deel A en Deel B is te vinden op www.rijnland.net/aalsmeer.

Foto: Wim Rietveld