Verkiezingscampagne GroenLinks van start

Aalsmeer – Op de algemene ledenvergadering van GroenLinks Aalsmeer van afgelopen woensdag is het startschot gegeven voor de campagne op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

Verkiezingsprogramma 

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Aalsmeer voor de komende verkiezingen is vastgesteld. De titel is ‘Solide solidair vanuit praktisch idealisme’. De programmacommissie heeft vanaf de zomer hieraan gewerkt en er ligt een mooi beknopt programma dat door de ledenvergadering met algemene stemmen is aangenomen. Het programma baseert zich op een aantal grondwaarden waar GroenLinks bij het werk in de gemeentepolitiek vanuit wil gaan voor alle issues die er spelen: duurzaamheid, circulariteit, solidariteit en vooruitstrevendheid. Deze fundamentele waarden zijn gericht op samenwerking en participatie, op uitzicht op een goede toekomst voor de generaties na ons, op een economie die stand kan houden, op het creëren en behouden van een leefbare omgeving voor iedereen, op een gezonde balans tussen welvaart en welzijn. 

In het programma worden vier thema’s uitgewerkt: De Groene Eeuw! Het is nu of nooit, over groen, klimaat, bomen, natuurbeheer, afval wordt grondstof; Schiphol, welzijn of welvaart? Welke keuzes te maken, groei alleen is niet heilig, de echte  banenmotor zit in duurzame oplossingen; Volkshuisvesting is terug!  Over wonen, kansen voor starters en ouderen, een actieve politiek van de gemeente hierop; Solidariteit! Vrijheid om te zijn wie je bent, maar ook verantwoordelijkheid om de samenleving vorm te geven, zij die even steun behoeven te helpen, vluchtelingen opvangen, schuldenproblematiek aanpakken. Het uitgewerkte programma is te vinden op de website www.aalsmeer.groenlinks.nl.

Ronald en Sunny

Ook hebben de leden van GroenLinks de lijsttrekker voor de komende verkiezingen aangewezen: Ronald Fransen zal de lijst gaan aanvoeren. Samen met Sunny Lakerveld die op de tweede plek op de kieslijst van GroenLinks zal komen voeren zij het team aan waarmee GroenLinks de verkiezingen in zal gaan. Ronald en Sunny zijn ook de huidige fractieleden in de gemeenteraad voor GroenLinks. Dat is de afgelopen periode van vier jaar zo goed gegaan dat de leden hen gevraagd hebben om zich wederom voor een verkiesbare plaats beschikbaar te stellen om ook de komende periode weer in de gemeenteraad zitting te nemen. De leden hebben er alle vertrouwen in dat Ronald en Sunny ook in de komende gemeenteraadsperiode het programma van GroenLinks op een goede manier naar de dagelijkse politieke werkelijkheid zullen vertalen. 

Ronald Fransen en Sunny Lakerveld. Foto: @Koosfotografie