Samen veilig ondernemen bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – Vertegenwoordigers van bedrijventerrein Royal FloraHolland, Politie, Brandweer en de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben op 25 september een intentieovereenkomst getekend om te komen tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein van Royal FloraHolland. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. 

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, bestaat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO )-B). In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Deze vorm van samenwerken wordt binnenkort ook toegepast voor het bedrijventerrein Royal FloraHolland in Aalsmeer en Uithoorn.

Enquête 

Om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak, krijgen de ondernemers op het bedrijventerrein het verzoek een enquête invullen. Een werkgroep bestaande uit diverse ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, politie en brandweer gaat vervolgens met het plan van aanpak aan de slag. 

Samenwerken

De burgemeesters Gido Oude Kotte (Aalsmeer) en Pieter Heiligers (Uithoorn) tekenden samen met Marjolein Hendriks namens de Politie-eenheid Amsterdam en Anco Pothuizen namens de Brandweer/Veiligheidsregio, Steven van Schilfgaarde (Royal FloraHolland) en Harry Brockhoff (VVE) de intentieovereenkomst. Zij zijn blij met de intensievere samenwerking: “Een veilige leef- en werkomgeving heeft vanzelfsprekend onze bijzondere aandacht. Veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van leven en werken en voor de kwaliteit van onze gemeenten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een mooi middel om met elkaar afspraken te maken over hoe we met elkaar samenwerken en ieder vanuit zijn eigen rol, de werkomgeving schoon, prettig en veilig kunnen houden.” 

Aanpak criminaliteit

Samenwerken op het gebied van veiligheid vindt al langer plaats op het bedrijventerrein van Royal FloraHolland. Dit vindt plaats vanuit de aanpak Weerbare Sierteeltsector. Samen met gemeenten en diverse overheidsdiensten wordt criminaliteit in de sierteelt aangepakt. De focus ligt vooral op smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Op het terrein in Aalsmeer bevindt zich een fysieke locatie, het Centrum Weerbare Sierteelt, waar alle partijen regelmatig samen komen en direct actie ondernemen als de situatie daarom vraagt. Zo wordt elke dag gewerkt aan een veilige werkomgeving voor alle bedrijven en hun medewerkers. 

Foto: Van links naar rechts: Anco Pothuizen (Brandweer), Harry Brockhoff (VVE), Marjolein Hendriks (Politie), Steven van Schilfgaarde (RFH) en de burgemeesters Pieter Heiliegers (Uithoorn) en Gido Oude Kotte (Aalsmeer). Foto: Menno Ridderhof