Toename conflicten tussen buren in Amstelland

AmstellandRuim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelings-organisaties In Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

“We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Ondanks dat het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt,” aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV.

Amstelland 

Ook in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel werd Beterburen, het buurtbemiddelingsbureau dat werkzaam is in Amstelland en in acht andere gemeentes, werd een groei geconstateerd. Van 253 meldingen in 2019 naar 307 in 2020. Vooral vanuit Amstelveen en Aalsmeer meldden  zich meer buren aan. Met een oplossingspercentage van 74% steken de gemeentes uit boven het landelijk gemiddelde van 70%.

Inzet vrijwillige bemiddelaars 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de onbezoldigde inzet van de buurtbemiddelaars die alle buren alleen via zoom en telefonisch konden bijstaan in hun gesprekken met elkaar. De snelle aanpassing van thuisbezoeken naar zoom heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dit wilde  gebruik kon blijven maken van buurtbemiddeling. Een forse prestatie. Niet alleen van de bemiddelaars, maar natuurlijk ook van de bewoners die op deze manier hun problemen met elkaar tot een oplossing wilden brengen.

Corona zet woonplezier onder druk

Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. “Nu iedereen door de coronamaatregelen meer thuis zit, veel online vergadert en de kinderen hele dagen thuis waren, merkt iedereen ook meer van zijn buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren, maar nu opvallen omdat je de hele dag thuis werkt. Als daar dan nog de herrie van een klussende buurman bovenop komt, neemt het woonplezier in rap tempo af. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen,” zegt Herder. 

Thuis in eigen huis

Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Herder vertelt: “Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van bemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen.” Heeft u een probleem dat u met uw buren wilt oplossen met behulp van buurtbemiddeling? Neem dan contact op met Beterburen, afdeling buurtbemiddeling Amstelland. Het telefoonnummer is 085-9022810 of mail naar de coördinator: jeanine.dekoster@beterburen.nl