Start inzameling metaal en drinkpakken

Aalsmeer – Vanaf vrijdag 15 november zamelt Meerlanden in Aalsmeer naast plastic ook metaal (blik) en drinkpakken in. Dit afval kan in een plastic zak worden aangeboden in de bekende plasticcontainers.

Om het verwachte extra afval te verwerken, worden op diverse bestaande inzamellocaties extra containers geplaatst. Ook komen er containers voor plastic, metaal en drinkpakken op twee nieuwe locateis: Op de Zwarteweg, hoek IJsvogelstraat, en op de Catharina Amalialaan bij winkelcentrum Oosteinde.

Meer informatie over wat er in de inzamel-containers voor plastic, metaal en drinkpakken gedeponeerd mag worden is te vinden op de websites van de gemeente: www.aalsmeer.nl en www.meerlanden.nl