Sportservice NH in 2015 uitvoerder Jongerenwerk

 

Uithoorn – Vanaf 1 januari 2015 voert Sportservice Noord-Holland het jongerenwerk in Uithoorn uit. Zij werken samen met Wmo Radar. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor een nauwe aansluiting van het bestaande kinderwerk en de combinatiefunctionarissen (Sportservice Noord-Holland) en het specialistische jongerenwerk (Wmo Radar). De subsidierelatie voor het jongerenwerk met Tympaan-De Baat wordt met ingang van het nieuwe jaar beëindigd. Sinds 1 februari 2014 zijn er op het terrein van het kinderwerk, het jongerenwerk en specialistisch jongerenwerk drie partijen actief. Er blijkt een overlap te zitten in de taken van deze partijen en daarnaast heeft de gemeenteraad van Uithoorn een bezuinigingstaakstelling van €50.000 op het jongerenwerk opgelegd. Het college van Burgemeester en Wethouders realiseert deze bezuiniging door de subsidierelatie met de huidige uitvoerder van het jongerenwerk, Tympaan-De Baat stop te zetten en de taken van het jongerenwerk bij de andere twee partijen te beleggen. Het college van Burgemeester en Wethouders benadrukt dat de kwaliteit van de dienstverlening geen reden was om de subsidierelatie te beëindigen.