Speelbadjes in Oosteinde en Kudelstaart?

Aalsmeer – Naar aanleiding van het project ‘Lanceer je ideeën voor een nog leefbaarder Aalsmeer’ zijn door bewoners uit Kudelstaart en Nieuw-Oosteinde ideeën ingebracht om speelbadjes te plaatsen.

Het idee wordt door een groot aantal inwoners omarmd, maar omdat het idee buiten het beschikbare gestelde financiële budget valt, is er voor gekozen om eerst een haalbaarheids-onderzoek uit te voeren. Op basis van dit onderzoek zal het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen.

Het gaat om een locatie aan de Anne Frankstraat. Op deze plek staan diverse speel-voorzieningen voor jongere en oudere jeugd. Aan de zuidwestkant staan woningen, door een bomenrij gescheiden van de groenstrook. Op de locatie waar het speelbadje moet komen, waren ooit plannen voor een avontuurlijke speelplaats, maar deze zijn nooit uitgevoerd.

In Nieuw-Oosteinde gaat het om twee mogelijke locaties aan de Snoekbaarsstraat.

Speelbadjes een goed idee? Stemmen kan tot 1 december via www.participatie.aalsmeer.nl. Via de enquête op deze site zijn al resp. 139 en 126 reacties gegeven.

Foto: Dorpsraad: Speelplaatsje in Kudelstaart.