Rotonde nog niet in de maak

 

Amstelhoek. Het lijkt er veel op dat de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe rotonde in de aansluiting van de Mijdrechtse Zuwe naar de Ringdijk 2e Bedijking een aanvang hebben genomen. De rotonde is het laatste deel wat nog ontbreekt bij wat destijds was afgesproken door de Provincie Noord-Holland bij de omlegging van de N201. Hij is gepland tussen het Esso benzinestation en het Fort Amstelhoek en moet de verbinding worden tussen het kruispunt Tienboerenweg en de Ringdijk 2e bedijking voor het doorgaande verkeer richting De Hoef, Nieuwveen en verder v.v.. Tevens voor een afslag naar Amstelhoek en bestemmingsverkeer naar het Amstelplein. Het is intussen duidelijk waarneembaar dat er heel veel zand wordt verplaatst en dat het wegdek een ‘aansluiting’ krijgt. Toch is dit slechts schijn. De Provincie laat via een woordvoerster op onze vraag of de werkzaamheden inderdaad daarvoor bedoeld zijn weten, dat het nog lang zover niet is. “Er moesten dit jaar eerst veel leidingen en kabels in de grond worden omgelegd en dat heeft meer tijd gekost dan iedereen had verwacht. Nu wordt er wel een tracé voor de rotonde uitgezet, maar er komt eerst een twee meter dikke laag zand op als voorbelasting en dat moet een jaar lang zo liggen. Dat werk moet 18 december zijn afgerond. Per 1 januari wordt het project overgedragen aan de Provincie Utrecht en die zal de rotonde eind volgend jaar, begin 2017 gaan voltooien,” aldus de woordvoerster. Met andere woorden, we moeten nog flink wat geduld hebben alvorens het totale project dan eindelijk afgerond is.

Ongeveer ter hoogte waar het bedrijf van Pothuizen Recycling is gevestigd, zal op termijn het wegtracé tussen het Fort en het Esso tankstation dan met een bocht aansluiten op de nieuw te bouwen rotonde in de bocht van de Ringdijk 2e Bedijking. Het project ‘Omlegging Amstelhoek’, onderdeel van het Masterplan N201+ van de Provincie Noord-Holland, realiseerde deze aansluiting. Maar dat is opgeheven, vandaar dat de Provincie Utrecht het nu gaat overnemen. De Provincie Noord-Holland startte in oktober 2013(…) al met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde en de wegaansluitingen. We zijn nu ruim twee jaar verder en er gaat dus nog wel meer dan een jaar overheen voordat het allemaal klaar is. Tegen die tijd komen we er bij u (weer) op terug.