Raadsvergadering over wonen en verkeer

Aalsmeer – Een nieuw item op de website van de gemeente. Wie zoekt naar de komende vergaderingen en de te behandelen onderwerpen op de agenda krijgt een digitale klok in beeld. Het aftellen is begonnen! Waarvoor? Nou, vanavond, donderdag 31 oktober, komen de bestuurders bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering en er gaat over best belangrijke onderwerpen gesproken worden.

Aftellen naar de raadsvergadering…

Bouw woningen

Hamerstukken zijn de bouw van een woning aan de Herenweg 60 in Kudelstaart en het exploitatie- en bestemmingsplan voor Polderzoom fase 2. Hier gaan zo’n 120 tot 125 woningen gebouwd worden. Verder stellen burgemeester en wethouders voor om metalen verpakkingen (blik) en drankkartons bij het plastic in te gaan inzamelen. Voor deze milieuvriendelijkere maatregel zal weinig tot geen weerstand zijn van de fracties.

Centrumvisie en Beeldkwaliteitsplan

De microfoon gaat zeker wel aan bij het volgende onderwerp: De Centrumvisie. Hier is het laatste woord nog niet over gevallen. Met een opwaardering voor de winkelstraat zijn alle fracties het eens, ook dat de winkels in de Zijdstraat en rond het Raadhuisplein meer met elkaar verbonden zouden moeten worden, maar de verkeersafwikkeling is nog een ‘hot item’. Wel of geen route voor het gemeentehuis langs en wel of geen rotonde op de kruising met de Van Cleeffkade en Stationweg?

Laatste onderwerp op de agenda is het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp. Ook hierover zal nog, wel kort waarschijnlijk, een discussieboompje opgezet worden. De raadsvergadering staat onder voorzitterschap van burgemeester Gido Oude Kotte en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom om op de tribune plaats te nemen. Thuis luisteren kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Programmabegroting

Alvast noteren: Volgende week donderdag 7 november komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de behandeling van de programmabegroting 2020. Voorzitter is Ronald Fransen en ook deze vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis en is openbaar (belangstellenden welkom).