Raadsvergadering begint uur eerder!

Aalsmeer – De agenda voor de laatste raadsvergadering dit jaar op donderdag 18 december is omgegooid. Niet de Participatiewet en de Maatwerkvoorziening voor personen met een chronische ziekte of beperking, beiden doorgeschoven van de Raad van 4 december, komen als eerste aan de orde, maar nieuwe onderwerpen zijn naar voren geschoven. Dit is na overleg met alle fractievoorzitters besloten. En, er is nog een verandering. De vergaderavond begint een uur eerder. Al om 19.00 uur gaan de heren en dames politici plaatsnemen in de kring van de raadzaal. Publiek blijft overigens gewoon welkom. Eerste onderwerp is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 tot 2020. Na het rioleringsplan wordt gepraat over veilig vast te stellen budgetten 2014. De bestuurders vragen de fracties in te stemmen met het overhevelen van de dit jaar gereserveerde budgetten van totaal 342.000 euro naar 2015. Zo is het realiseren van een Toeristische Overstap Plaats (TOP) naar verwachting pas mogelijk in 2015. De oorzaak hiervan is dat het interessanter is om een TOP samen met Recreatie Noord-Holland te realiseren. Door samen te werken en subsidie van de Provincie daalt de investering met gemiddeld de helft, van 10.000 naar 5.000 euro per TOP. Aalsmeer heeft 10.000 euro gereserveerd en kan nu dus niet 1, maar wel 2 overstapplaatsen laten realiseren. Volgende agendapunt is het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2015. Buiten een lichte verhoging van het rioolrecht is het mogelijk dat ook de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Door de gemeente zelf is gekozen het tarief gelijk te houden, maar er ligt momenteel een wetsvoorstel om extra belasting te gaan heffen op restafval van 13 euro per ton. Omdat een uur eerder met de vergadering wordt aangevangen, hopen de bestuurders voor elf uur deze laatste politieke bijeenkomst in 2014 af te kunnen sluiten.