Raad: Woningbouw achter kazerne en in Heegstrapark

Aalsmeer – In de raadsvergadering vanavond, donderdag 3 december, wordt onder andere gesproken over de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’. Met dit voorstel beoogt het college het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ een positieve impuls te geven, met als doel het financiële resultaat verbeteren en bijdragen aan het doelgroepenbeleid van de gemeente door meer aandacht voor woningbouw in het goedkope en middeldure segment. 

De Zwarteweg (achter de brandweerkazerne) is de enige locatie waar optimalisatie echt nog goed mogelijk is. Gestapelde woningbouw is kwalitatief inpasbaar. Het programma bestaat uit de bouw van ongeveer 135 appartementen aan de kant van de Burgemeester Kasteleinweg en twintig twee-onder-een-kap woningen aan de kant van de bestaande bebouwing aan de Hortensialaan. 

Voor Opheliahof is een ontwikkelvisie opgesteld met nieuwe kaders. Begin januari is besloten om niet te bouwen in het Heegstrapark en alleen elf woningen op de hoek van de 1e J.C. Mensinglaan te realiseren. In het kader van ‘Tuinieren buiten de kaders’ is een nieuwe visie ontwikkeld en hier zullen veel inwoners niet blij mee zijn: “Deze ontwikkelvisie laat zien dat bouwen van drie compacte appartementenblokken in het Heegstrapark mogelijk is, met wonen in het groen als uitgangspunt”, aldus het college in het voorstel.” Het programma bestaat uit maximaal dertig appartementen bestaande uit 60 procent goedkoop/middelduur en 40 procent duur. 

(Openbaar) groen

Voor zowel de Zwarteweg als het Opheliahof gaat gebouwd worden in het (openbaar) groen. De groencompensatie van het college: “In de directe omgeving zal, zoals bekend, een zeer groot deel van het oude VVA-terrein worden ingericht als park, recreatie en spelen.” 

Voor deelproject Zwarteweg stellen de bestuurders voor de ontwikkelvisie na instemming van de raad zo spoedig mogelijk uit te werken in een bestemmingsplan. Daarna zal de ruimtelijke procedure worden gestart om de woningbouw mogelijk te maken. Ook voor deelproject Opheliahof wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de ontwikkelvisie, waarna dit spoedig uitgewerkt kan worden in een bestemmingsplan. 

Inspraak

“Dit zullen wij niet doen zonder de omwonenden van het gebied de gelegenheid te geven tot inspraak. Mede op basis van deze inspraak zal het ontwerp bestemmingsplan worden uitgewerkt en aan de gemeenteraad worden aangeboden”, aldus het college. 

De gemeenteraad, burgemeester en wethouders vergaderen vanaf 20.00 uur in de burgerzaal van het Raadhuis. Voor bezoekers blijven de deuren gesloten, maar de vergadering volgen kan via livestream op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en via Radio Aalsmeer TV.

Foto: Hard wordt gewerkt voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bij de Opheliaan met daarnaast het Heegstrapark.