Raad unaniem voor onderzoek 2e super

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 8 december is tijdens de raadsvergadering de motie over de tweede supermarkt Kudelstaart unaniem aangenomen. De motie was een initiatief van de VVD en werd mede ondertekend door CDA, PACT en HAC.

In de motie wordt door de raad aan het college gevraagd om een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek uit te laten voeren naar geschikte locaties voor een tweede supermarkt in Kudelstaart. Bij dit onderzoek worden wat de indieners betreft inwoners en ondernemers betrokken. De uitkomsten van het onderzoek moeten uiterlijk 23 mei 2017 aan de Raad worden toegestuurd. VVD woordvoerder Teun Treur is heel blij met het bereikte resultaat. “Veel inwoners geven aan een tweede supermarkt in hun dorp te willen verwelkomen. Als VVD vinden we het belangrijk dat er wat te kiezen valt voor de inwoners uit Kudelstaart.” In Kudelstaart wonen meer dan 9.000 inwoners en er bevindt zich momenteel maar één kleine supermarkt. Vanuit ondernemers is er interesse in het openen van een supermarkt in Kudelstaart. “Diverse vertegenwoordigers van supermarktconcerns geven aan graag een supermarkt in Kudelstaart te willen starten”, vervolgt Treur. VVD Aalsmeer is dan ook verheugd met de raadsbrede steun voor de motie en ziet de resultaten van het onderzoek met interesse en vertrouwen tegemoet.