Provincie onderzoekt impact vrachtverkeer rond Legmeerdijk

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland onderzoekt welke impact vrachtverkeer heeft op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rond de Legmeerdijk (N231). Dat test de provincie met behulp van slimme camera’s en geluidsensoren, om vervolgens te kijken of het vrachtverkeer via de voorkeursroute (N201) kan worden gestuurd.

Waar voorheen het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer vaak centraal stond, is nu steeds meer aandacht voor schoner vervoer en een gezonde leefomgeving. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van verkeer op de geluid- en luchtkwaliteit en de (on)mogelijkheden om verkeer te beïnvloeden. De wens is om het verkeer via andere voorkeursroutes te laten rijden, wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. 

Slimme systemen

De eerste stap is dat de provincie afgelopen 11 november camera’s en geluidsensoren heeft geplaatst langs de Legmeerdijk (N231) en Burgermeester Brouwerweg (N201). De camera’s registreren het aantal en type voertuigen en de route die zij kiezen. Op basis daarvan is te berekenen hoeveel uitstoot dit met zich meebrengt. De sensoren meten het geluidsniveau. De combinatie van gegevens geeft een indicatie van het effect van het verkeer op de leefomgeving. 

Voorkeursroute

De tweede stap is dat de provincie het vrachtverkeer via de voorkeursroute (N201) probeert te sturen. Dat gebeurt van december 2023 tot eind januari 2024 met borden speciaal voor het vrachtverkeer bij de Bloemenveiling, in samenwerking met Royal FloraHolland. De data uit de slimme camera’s en sensoren – vóór en na de maatregel – worden met elkaar vergeleken om te zien of dit effect heeft gehad. De resultaten van deze pilot worden naar verwachting halverwege 2024 bekendgemaakt.  

Privacy

De provincie gaat uiterst zorgvuldig om met de data van weggebruikers. Ook stelt de provincie de eis dat de diensten en leveranciers moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving). De slimme camera’s zien geen personen. Aan de hand van de kentekens wordt het type voertuig bepaald. De data is door de provincie niet te herleiden naar personen en de beelden worden niet opgeslagen. 

Slim, schoon en veilig reizen

De provincie investeert volop in Smart Mobility-maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken. Voor nu en in de toekomst. Deze pilot op de N231 in Aalsmeer is daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd verbetert de provincie de bereikbaarheid van Royal FloraHolland door een extra ingang, een snelle busverbinding met nieuwe haltes en een uitgang naar het terrein van de bloemenveiling aan te leggen. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Aalsmeer, Vervoerregio Amsterdam en Royal FloraHolland. 

Meer informatie

Met vragen kan contact opgenomen worden met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 -0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden, onderzoeken en testen op het gebied van Smart Mobility zijn ook te volgen op de website.