Programmabegroting 2024 in commissievergadering

Aalsmeer – Op donderdag 12 oktober komen de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur vanaf 20.00 uur bijeen voor een beeldvormende vergadering. Inwoners worden van harte uitgenodigd om in te spreken en zo hun mening te laten horen over de onderwerpen die op de agenda staan. In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op om zich later een oordeel te vormen over de agendapunten. Zij bevragen de wethouder en gaan met elkaar in gesprek. In de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats.

Gesprek Kinderraad

Vlak voor de zomer zijn de nieuwe leden van de Aalsmeerse Kinderraad gekozen. De Kinderraad gaat twee keer per jaar in gesprek met de gemeenteraad. Zij vertellen dan wat hun speerpunten zijn en welke acties zij het komend schooljaar willen organiseren. Voor sommige acties is geld nodig. De raad kan, als men positief tegenover de voorstellen staat, geld vrijmaken bij de behandeling van de programmabegroting. De leden van de Kinderraad zullen deze vergadering in gesprek gaan over onder andere de inclusieve buitenspeeldag, acties tegen eenzaamheid, aandacht voor andere culturen en bewustwording over de noodzaak van energiemaatregelen. Het gesprek met de Kinderraad vindt voor aanvang van de commissievergadering plaats in de raadzaal van 19.15 tot 19.45 uur en is te volgen via de publieke tribune of via de livestream.

Gemeenschapsgeld

In de commissievergadering wordt als eerste gesproken over de Programmabegroting 2024. Deze begroting geeft richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed in 2024 en de daaropvolgende jaren. Ook voor inwoners, organisaties en instellingen van de gemeente Aalsmeer dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag de mening van inwoners en organisaties, zodat de fracties dat kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. De begroting is te vinden op de website van de gemeente. De begroting wordt verder besproken in de raadsvergadering van donderdag 9 november aanstaande.

Meepraten en meekijken 

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen inspreken. Aanmelden kan tot vandaag, donderdag 12 oktober, 12.00 uur door eenmail te sturen naar: griffie@aalsmeer.nl. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De vergadering volgen (en achteraf terugkijken) kan via www.aalsmeer.nl.