Proefopenstelling met lezingen Crash Museum

Aalsmeerderbrug – In dit jaar, het jaar dat Crash 30 jaar bestaat, gaat het museum op 9, 10 en 11 april open in het kader van een COVID-19 test van OCW en SZW. Belangstellenden zijn op een van deze drie dagen van harte welkom van 11.00 uur tot 16.00 uur. Deze proefopenstelling is een streng gereguleerd project met de volle inachtneming van de corona-richtlijnen! Een voorwaarde voor bezoek is dat alle bezoekers in het bezit moeten zijn van een sneltest waarmee aangetoond kan worden dat er van coronabesmetting geen sprake is. Die test mag maximaal 40 uur oud zijn. Ga voor testen voor toegang naar www.testenvoortoegang.nl, om een afspraak in te plannen. Let op: Alleen testresultaten via ‘testen voor toegang’ afgenomen testen worden geaccepteerd om toegang te krijgen.

Toegang reserveren

Als gevolg van de beperkingen ingevolge de corona-richtlijnen moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Bezoekers van het museum, en de lezing moeten zich opgeven via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/. Per lezing kan een beperkt aantal toehoorders worden toegelaten, dus geef u snel op.

Lezingen

Vrijdag 9 en zondag 11 april kan de lezing ‘Liefde in de Tweede Wereldoorlog’ bijgewoond worden. Over de Liefde in de Tweede Wereldoorlog is heel wat te doen geweest en nog steeds. Tijdens de lezing worden relaties belicht tussen onderduikers, verzetslieden, Nederlandse vrouwen met Duitse soldaten. Ook wordt belicht wat er zich in Nederlands-Indië heeft afgespeeld aan de hand van het persoonlijke verhaal van een Japanner en een Belgische. Het is een indringend verhaal over liefde, de risico’s en gevolgen daarvan. Rick Franke houdt deze twee dagen de lezing twee keer, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. 

Zaterdag 10 april wordt een lezing over ‘Vliegparken in West Nederland’ gegeven. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, stonden de 125 operationele vliegtuigen van de Luchtvaart Afdeling LVA verspreid over acht vliegparken. Daarnaast beschikte de Marineluchtvaartdienst over eigen steunpunten en was de opleiding op enkele andere vliegparken geconcentreerd. Er waren ook nog enkele hulpvliegparken, die in de vijf oorlogsdagen soms nog een rol hebben gespeeld. Waar waren al deze vliegparken? Wat speelde zich daar af en wat herinnert nu nog aan die vliegparken? Kan je er vandaag de dag nog wat van terug vinden? Peter de Raaf verzorgt de lezing deze dag twee keer, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur.

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 en de geplande activiteiten op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.