Overeenkomsten voor betere bereikbaarheid

Aalsmeer – Vandaag, vrijdag 8 maart, zijn door Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, Vervoerregio Amsterdam en wethouder Robert van Rijn van de gemeente Aalsmeer twee overeenkomsten voor een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer ondertekend: Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Legmeerdijk en Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Aalsmeer.

Met het project HOV Legmeerdijk wordt het busvervoer tussen Kudelstaart, Aalsmeer en Amstelveen betrouwbaarder en sneller. Met OLV Aalsmeer krijgt het vrachtverkeer van de bloemenveiling Royal FloraHolland straks een betere aansluiting op de N201.

“Van groot belang”

Wethouder Robert van Rijn: “Om al het verkeer in Aalsmeer in de juiste banen te leiden is een goede openbaar vervoer verbinding en een ongestoorde logistieke verbinding voor FloraHolland van groot belang. Met deze ondertekening en samenwerking verstevigen we onze bereikbare en ondernemende positie in de regio als Aalsmeer.”

Start werkzaamheden
De komende tijd worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen. Aan dit bereikbaarheidsimpuls voor de regio werken gemeente Aalsmeer, provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en Vervoerregio Amsterdam samen om de mobiliteit per weg en openbaar vervoer te verbeteren. De planning is dat eind 2022 beide projecten klaar zijn.

Foto: www.kicksfotos.nl

Gerard Slegers (Portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam), David van Mechelen (CFO Royal FloraHolland), Robert van Rijn (Wethouder gemeente Aalsmeer) en Elisabeth Post (Gedeputeerde provincie Noord-Holland).