Over 15 weken: 15e Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – Zaterdag 9 mei viert Kudelstaart voor Kudelstaart  de vijftiende editie van de Kudelstaartse veiling dorpshuis Het Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De feestelijke avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de week van 23 februari tot en met 2 maart zullen vrijwilligers van de Ouderensoos in het dorp huis-aan-huis een brief bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Bij de brief zit een bon die kan worden ingevuld. Die bon kan worden ingeleverd in speciale bussen die op 23 februari in het winkelcentrum Kudelstaart zullen worden geplaatst. Tijdens de vorige veertien edities van de veiling die door de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart werden georganiseerd, werd zo’n 247.000 euro bijeengebracht. Op 9 mei zal dus de grens van een kwart miljoen euro in vijftien jaar worden doorbroken.

Dat bedrag is en wordt door Kudelstaartse bedrijven en inwoners bijeengebracht voor Kudelstaartse clubs, verenigingen en stichtingen. Vandaar ook de naam van de veiling: Kudelstaart voor Kudelstaart. Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning  van goed onderbouwde projecten kunnen tussen 15 maart en 30 april worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl.