Opheffing dreigt voor wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – Wijkbewoners van de Hornmeer trotseerden storm en regen om toch de laatste vergadering van dit jaar bij te wonen. Helaas kon de uitdagende agenda niet afgewerkt worden door ziekte of familieomstandigheden van enkele gastsprekers. De informatie over de watergangen kon daardoor niet aan de orde kon komen. Ook de informatie over het bouwproject aan de Meervalstraat werd niet behandeld. De aannemers en de medewerker van de gemeente die dit onderwerp zou behandelen waren verhinderd. 

Groenonderhoud

Gelukkig was er wel prima informatie door gemeente en Meerlanden over de pilot voor het groenonderhoud in de wijk. Hierover komen hoopvolle signalen. Het aanpassen van het onderhoud aan de omstandigheden in plaats van het hanteren van een vast tijdschema gaat zeker werken en het betrekken van de uitvoerders bij de kwaliteit van het werk zullen hun positieve vruchten afwerpen. De nieuw aangestelde BOA gaf een positief beeld van de wijk Hornmeer. Er zijn geen grote problemen, maar wel aandachtspunten.  Ook in samenwerking met Buurtwerk wordt getracht om mogelijke overlast te beperken. De overlast van lachgasgebruik is duidelijk verminderd.

Sluipverkeer en container

De eerder gestelde vragen over de tijdelijke afsluiting van het pad langs het bouwproject Meervalstraat, het sluipverkeer alsmede de te hoge snelheden kwamen aan de orde. De gewenste container bij de Jeu de boulesbaan wordt een vast onderkomen en is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor deze doelgroep. Een felicitatie waard alhoewel het plaatsen nog even op zich laat wachten.

Bestuursleden gezocht

Cruciaal onderwerp op de agenda is de samenstelling van het bestuur. Na overlijden van Cor Knol bestaat het bestuur nog uit twee personen en deze stellen om leeftijdsredenen hun functie ter beschikking. De voorzitter per één januari en de secretaris/penningmeester idem, met dien verstande dat hij bereid is de opvolgers in te werken en de bescheiden over te dragen. Het bestuur heeft het afgelopen jaar gezocht en een aantal oproepen gedaan. Zelfs werden er mensen rechtstreeks benaderd. Dit heeft geen bestuursleden opgeleverd. Als er in het komende kwartaal geen nieuwe bestuursleden beschikbaar komen zal de Stichting Wijkoverleg Hornmeer worden opgeheven. Het Wijkoverleg Hornmeer behoort dan tot het verleden.

Vuurwerk

Bij de rondvraag kwam de overlast door vuurwerk bij On The Rock ter sprake. Ook de oversteekplaats op de Dreef bij het zwembad zal, naar aanleiding van een opmerking, bij de gemeente onder aandacht gebracht worden. Voor meer informatie kijk op: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/