Ook aanleg rotonde bij Molenvlietweg

Aalsmeer – De aanleg van de rotonde op de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Zwarteweg trekt dagelijks wel bekijks. Veel inwoners maken een wandelingetje of een fietstochtje richting deze eerste fase van herinrichting van de voormalige provinciale weg naar een route voor lokaal verkeer.

Heel wat minder ‘bekendheid’ geniet de tweede rotonde in aanbouw. Deze wordt gerealiseerd op de hoek Middenweg met de Molenvlietweg. De scherpe bocht wordt hiermee uit dit wegdeel gehaald. De rotonde is evenals die bij de Zwarteweg nog niet klaar, maar het ‘rondje’ is al duidelijk zichtbaar. Rest nog de verdere inrichting en asfalteren.

Nieuwe verbindingsweg

Gelijktijdig met de aanleg van deze rotonde wordt gewerkt aan een nieuwe verbinding. Het betreft de aanleg van de fase 1 van de Molenvlietweg (tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg). Op de kruising Ophelialaan, Aalsmeerderweg en Stommeerkade gaat ook nog een rotonde aangelegd worden. Hiermee wordt de route aangelegd van het Centrum naar Zuid en Oost en naar de aansluiting op de (nieuwe) N201. Deze verbinding heeft al een naam: De Burgemeester Hoffscholteweg. Als de werkzaamheden volgens de planning verlopen, is de aanleg hiervan in oktober aanstaande gereed.