Onderscheiding voor Jan Terlouw

Aalsmeer – Zondag 3 november is Jan Terlouw verrast met een Koninklijke Onderscheiding en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na de kerkdienst in de Lijnbaankerk heeft locoburgemeester Robbert-Jan van Duijn de versierselen aan de 77-jarige inwoner uitgereikt.

Organist en dirigent

De heer Jan Terlouw (77), voorheen werkzaam geweest bij een Gerbera kwekerij,  heeft zich vele jaren op muzikaal gebied belangeloos ingezet voor de medemens. Hij is vele jaren als organist en dirigent twee maal per maand in het Dagcentrum Amstelmeer om onder zijn leiding liedjes te zingen met mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Amstelmeer is onderdeel van Stichting Ons Tweede Thuis.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Terlouw.

Horizonkoor
 
De heer Terlouw is sinds 10 jaar dirigent en pianist van het Horizonkoor van de Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer in Hoofddorp. Betrokken bij de wekelijkse repetities, de optredens en de jaarlijkse deelname aan de landelijke Korendag. Mede vanwege zijn enthousiasme is het koor weer gegroeid naar 45 leden, bestaande uit bewoners van verzorgingscentrum Horizon, de aanleunwoningen, vrijwilligers en zelfs een oud-medewerker.

Erediensten
 
Jan Terlouw is daarnaast al vanaf 1959 organist bij De Lijnbaankerk, waar hij de muzikale uitvoering van de erediensten op zich neemt en hij reist al vanaf 2005 twee keer per maand naar Aarlanderveen om daar in de Gereformeerde Kerk als organist de eredienst te verzorgen.

Bloemen voor echtpaar Terlouw.

Bijbelzanggroep
 
En last but not least is de heer Jan Terlouw, vanaf 2003 tot nu, organist van de Bijbelzanggroep van het Woonzorgcentrum Bornholm waar hij de muzikale omlijsting verzorgt van de wekelijkse bijeenkomsten op de psychogeriatrische afdeling en pianist is bij de kerkvieringen voor de bewoners. Op de Bijbelzanggroep worden verhalen gelezen, gesprekken gevoerd en oude liederen gezongen met de bewoners. Liederen die ze nog kennen uit hun jeugd.

Sommige bewoners lukt het niet meer om gesprekken te voeren, maar de bekende melodieën en vertrouwde woorden zingen ze uit volle borst mee. De bijeenkomsten brengen ontspanning en een veilig en vertrouwd gevoel. Zeer belangrijk en waardevol voor mensen met dementie die hun dagen geregeld in verwarring en onzekerheid moeten doorbrengen.

Geroemd worden de vrolijkheid die de heer Terlouw meebrengt en de contactmomenten die hij met de bewoners heeft. Ze zijn van onschatbare waarde geworden voor de bijeenkomsten, net als zijn voortreffelijke spel op orgel en vleugel en de liefde en betrokkenheid die hij naar de bewoners toont.