Nieuwe predikant De Schutse

Uithoorn – In juli trad Sibilla Verhagen aan als nieuwe predikant bij de Protestantse Gemeente Uithoorn (PGU). Samen met Joep Dubbink gaat zij voor in De Schutse. Voor Sibilla was het een flinke overstap van Industrieel Ontwerper naar dominee. Ze moest daarvoor de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk verlaten, omdat ze daar geen vrouwen in het ambt toestaan. “Dat raakte me. Ik was loyaal aan die geloofsgroep. Zij hebben een bepaalde manier van geloven waar ik vertrouwd mee was, maar we geloven allemaal in God, daarin vinden we elkaar, en er kwam een ander kerkverband voor in de plaats.” Ze vond het altijd al mooi om met geloof bezig te zijn, maar stond zelf eigenlijk ook wel te kijken van het verlangen om predikant te worden. “Ik vond dominee maar een braaf beroep.” Het had behoorlijke consequenties, ook voor haar man, maar ze ervaart het als een van de beste keuzes in haar leven. In 2008 ging ze voltijds Theologie studeren aan de VU, een studie van zes jaar. “Ik houd van de gevarieerdheid van het beroep. Op intellectueel niveau de Bijbel bestuderen, op het pastorale niveau de zielzorg en de creatieve kant die boven komt bij het maken van de preek of het bedenken van activiteiten.”

Brand

Met haar gezin verhuisde ze in 2014 naar een monumentale stolpboerderij in Koedijk om er aan de slag te gaan bij de Protestante Gemeente in Alkmaar. Daar werd ze gelijk geconfronteerd met de doodgevonden baby Angel waarvoor ze de herdenkingsdienst mocht leiden. “Juist bij de schaduwkant van het leven is er ruimte voor de kerk. Het is mooi om dan betekenisvol te kunnen zijn.” Ze hoort veel heftige levensgebeurtenissen en dat moet soms even een plek krijgen. Helaas kwam er ook een nare ervaring op haar eigen pad toen hun woning afbrandde. “Van de een op de andere dag was ons huis weg. Gelukkig heeft niemand gevaar gelopen en waren het maar spullen. Door de zorg van de mensen om ons heen heb ik de zorg van God ervaren.” Hoewel ze al wisten dat ze naar Uithoorn zouden verhuizen kwam dit wel erg abrupt. Ze verbleven nog in tijdelijke woningen, totdat hun dochter groep acht had afgemaakt.

Teaser

Nu wonen ze op een mooie plek in Uithoorn waar ze een nieuw huis willen gaan bouwen. “Gaandeweg leren we het hier kennen, maar ik heb even tijd nodig voordat het vertrouwd wordt. Het is intensief om van plek te veranderen. Deze kerk is nu mijn geloofshuis en daar wil ik me thuis voelen.” Om de kerkleden te leren kennen bezoekt ze de ouderenmiddag of blijft praten tijdens het koffiedrinken na de dienst. Bij het voorbereiden van de preek gebruikt ze liefst een thema. “Dat staat dichtbij de mensen en ook dan komen we zeker bij de Bijbel uit. De mensen hier schrikken niet zo snel als het schuurt, dat maakt hen nieuwsgierig en geeft mij ruimte. Ik ben een beetje een teaser. Ik vind het belangrijk dat er iets in de preek zit wat mensen aan het denken zet.” Sibilla vindt het niet lastig om pijnlijke dingen te benoemen. “Eromheen lopen is niet heilzaam. Hoe pijnlijker een onderwerp is, hoe genadiger ik het wil brengen.”

Helend

Ooit kreeg ze de vraag hoeveel entreegeld het kostte om naar de kerkdienst te gaan. “Als je daar niet mee opgegroeid bent is dat onbekend en ook voor mensen die vroeger kwamen is er veel veranderd.” Ze vindt het belangrijk dat mensen weten dat de kerk er is voor iedereen. “Er is geen voorwaarde om mee te doen en er is geen voorkennis nodig. Het maakt niet uit of je ziek bent of gezond. Mensen hebben elkaar nodig, dat zagen we ook tijdens de coronacrisis. Een gemeenschap is helend.” Ze noemt het tv-programma Het Familiediner van Bert van Leeuwen. “Er zit soms zoveel scheef in onderlinge verhoudingen, maar er is altijd hoop dat het kan veranderen. Op het gebied van toenadering wil ik iets betekenen, maar dan zonder camera’s erbij, zodat we samen een helende geloofsgemeenschap kunnen zijn.” Kijk op www.pkn-uithoorn.nl voor meer informatie over PGU De Schutse.