Nieuw instrument brandweer: Cobra

Aalsmeer – De vrijwillige brandweer in Aalsmeer heeft een nieuw instrument om branden te lijf te gaan. Cobra is de naam. Met de cobra wordt met een zeer hoge waterdruk een klein gaatje in een muur geboord. Hierdoor wordt het mogelijk van buitenaf de ruimte waar brand is met waternevel te koelen, waardoor het voor de aanvalsploeg makkelijker en veiliger is om de ruimte te betreden, te verkennen en natuurlijk het vuur te blussen.

Om met deze cobra te kunnen werken is precisie vereist. Momenteel is de brandweer van Aalsmeer druk aan het oefenen met de cobra om er uiteindelijk mee uit te gaan rukken als nodig. Dit zal rond half september zijn.

Foto: www.kicksfotos.nl